МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кабінет Міністрів України
Розпорядження

 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 №526-р «Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року»

Міністерство освіти і науки України
Накази

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 №522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (із змінами)
  *На допомогу головам методичних комісій, що організовують інноваційну діяльність

Держава визнає за ПТО право на пошук нових, нетрадиційних підходів до організації навчально-виховного процесу, сприяє освітянам-практикам в опануванні нових методів професійної діяльності, методів пошуку та експерименту відповідно до чинного законодавства.
Використання інноваційних технологій – це засіб для досягнення такої атмосфери в групі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості. В процесі їх застосовування моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення, застосовуються рольові ігри. Інноваційні технології сприяють формуванню в учнів умінь і навичок, виробленню особистих цінностей, створюють атмосферу творчої взаємодії у навчанні. Застосування технологій дозволяє забезпечити глибину вивчення змісту. Учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінку). Змінюється роль учнів. Вона активна: учні приймають важливі рішення щодо процесу навчання. Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня. Значно підвищується роль особистості педагога. Він більше розкривається перед учнями, виступає як лідер, організатор.

Критерії порівнювання двох підходів до проблеми

Untitled

Робота по впровадженню інноваційних технологій ведеться у 3 напрямках:  
1. Інновація у змісті навчання і виховання учнів
2. Впровадження особистісно-орієнтованих методів навчання і виховання:
– ділові ігри:
 • “Щасливий випадок”
 • “Показуха”
 • “Брейн-ринг”
 • “Інтелект-шоу”
 • “Аукціон знань”

– інтегровані уроки, презентації, резюме, урок-подорож;
– вікторина, урок-дискусія, бінарні уроки, літературне кафе, відеоканал, семінари,
– мозковий штурм, кошик ідей, “Найрозумніший”, урок-дослідження,
– робота в малих групах, урок-роздум, пошук, урок текстуального аналізу, урок-екскурс
– конкурс на заміщення вакантної посади, урок тренінг.

Викладачі бачать переваги таких уроків:

 • зростає зацікавленість учнів,
 • наочність результативності навчання,
 • розвиваються комунікативні навички,
 • виникає інтерес до предмета,
 • стимулюється розширення світогляду,
 • умови навчання наближаються до реальних умов виробництва,
 • виявляються особливості учнів,
 • активізуються їх розумова діяльність.

3.Інновацій у формах і методах управління закладом освіти:

а) керівництво роботою по впровадженню інновацій: з метою дотримання принципу науковості в управлінні, адміністрація систематично вивчає досягнення науки та передової педагогічної практики, збирає та аналізує інформацію на підставі знання учнівського, педагогічного та батьківського колективів, реальних умов навчального закладу та його матеріально-технічної бази.
Управління інноваційною діяльністю ВПУ № 6 забезпечують відповідні накази, що видаються на початку навчального року:
“Про здійснення інноваційної діяльності педпрацівників ВПУ № 6”
“Про створення служби НТПІ”
“Про організацію методичної роботи з керівними та педагогічними працівниками”.
На засіданнях педагогічних рад обов’язково виносяться питання, які за своїм змістом передбачають та аналізують інноваційну діяльність педагогічних працівників, а саме:
“Пошук нових шляхів в педагогічній діяльності (листопад 2005 р.)”;
“Неперервна професійна освіта – основа професійно-кваліфікаційної підготовки кадрів в системі ПТО” (квітень 2006 р.);
“Про стан інноваційної діяльності в училищі” (березень 2006).

б) впровадження моніторингу. Моніторинговими обстеженнями ВПУ № 6 охоплені:

 • результативність роботи викладача;
 • навчальні досягнення учнів з предметів теоретичної підготовки (визначається рейтинг викладачів та методичних комісій);
 • показники працевлаштування;
 • виконання плану держзамовлення;
 • результативність участі учнів ВПУ № 6 в обласних олімпіадах;
 • результативність участі учнів ВПУ № 6 в обласних конкурсах професійної майстерності;
 • результативність участі викладачів в обласних виставках методичних розробок;
 • динаміка показників вхідного та фінішного діагностування з предметів загальноосвітньої підготовки (вересень І курсу – квітень ІІ курсу);
 • індивідуальна методична робота викладачів у міжкурсовий період.

     Інноваційна діяльність педпрацівників передбачає самостійне вивчення та творче застосування досягнень передового педагогічного досвіду; аналіз та узагальнення педагогами власного досвіду; вдосконалення практичної підготовки з питань навчального характеру, тощо.
Значну роль в здійсненні інноваційної освіти відіграє участь педпрацівників училища у роботі семінарів-практикумів, занять обласних шкіл передового педагогічного досвіду, школи досвіду роботи для педагогів-початківців, організованих НМЦ ПТО в Харківський області.
В училищі створені умови, які забезпечують професійне та педагогічне зростання працівників. На початку навчального року в училищі були розроблені та затверджені “Заходи з підвищення кваліфікації та розвитку педагогічної майстерності педпрацівників вищого професійного училища № 6”, зміст яких передбачає інноваційну освіту.
Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльність здійснюється на основі розроблених і затверджених заходів по інформаційно-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу, в основі яких лежить графік практичного здійснення інноваційних перетворень в училищі.