2020-2021 н.р.

ПОЛОЖЕННЯ “ПРО МАН” МОНУ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ МАНМОНУ

Паспорт наукових товариств учнів

План засідань Ради НТУ

Положення про учнівське наукове товариство

Статут наукового товариства учнів

Циклограма організації діяльності МАНУ НТУ