Предметний тиждень з професії «Асистент референта»
«Перфоманс професія – життя»

Освітня діяльність Державного навчального закладу “Харківське вище професійне училище №6” спрямована на формування у громадян професійних знань, умінь, навичок, розвиток духовності, культури і відповідного технічного, технологічного і екологічного мислення з метою створення умов для професійної діяльності.

ДНЗ ХВПУ № 6 забезпечує первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації робітників. Училище здійснює професійну підготовку громадян за державним замовленням, на договірній основі з підприємствами, установами, організаціями, з юридичними та фізичними особами, на замовлення державної служби зайнятості.
Професійна та загальноосвітня підготовка здійснюється на підставі навчальних планів і програм, які розробляє навчальний заклад разом із замовником кадрів – ДП “Завод ім. Малишева” та ВАТ “Турбоатом”.

naladka

Зміст навчальних планів і програм систематично оновлюється відповідно до змін у науці, техніці, технології виробництва. Навчальні програми і навчальні плани розробляються на підставі “Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ” наказ МОН України від 13.10.2010 р. № 947 та типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затверджених наказом МОН № 834 від 27.08.2010. Робочі навчальні плани погоджені з підприємствами-замовниками та науково-методичним центром ПТО у Харківській області та затверджені Головним управлінням освіти і науки.
При розробці навчальних планів і програм враховувались вимоги діючих кваліфікаційних характеристик та галузевого компоненту. Щорічно відбувається корегування програм, які розглядаються, на засіданнях методичних комісій.
Загальним видом діяльності інженерно-педагогічного колективу в ДНЗ ХВПУ № 6 є навчально-виховний процес, за допомогою якого здійснюється надання учням знань, умінь, навичок. Щоденний навчальний розпорядок, позакласна та позаурочна робота, дисципліна і поведінка учнів регламентуються єдиними педагогічними вимогами до учнів.