Педагогічний колектив – це творча лабораторія, робота якої спрямована на формування у учнів  почуття Краси, Добра, Успіху й Любові.

В ДНЗ ХВПУ №6  працюють педагоги, які:

 1. Поділяють концепцію училища й принципи взаємовідносин у ній.
 2. Здатні приймати парадокси мислення й стимулювати творчу діяльність учнів.
 3. Володіють високим рівнем професійної підготовки й реалізують потенціал саморозвитку.
 4. Виключають авторитарність у відносинах, бачать в учневі вільну, незалежну особистість, яка має право на власну думку.
 5. Відкриті для встановлення довірливих відносин з учнями та їх батьками.
 6. Мають комунікативні здібності, які дозволяють легко налагоджувати контакти у будь-якій ситуації.
 7.  Здатні до науково-експериментальної роботи в гімназії (складання програм, залучення учнів до пошуково-дослідницької роботи, ведення науково-методичної роботи).

Педагогічний колектив здатний забезпечувати високий рівень навчання, умови для індивідуального розвитку учнів і будує свою педагогічну діяльність на єдиних професіональних принципах. Аналіз моніторингу кадрового забезпечення та рівня педагогічної майстерності показав, що навчально-виховний процес у ДНЗ ХВПУ №6 здійснюють 38 педагогічних працівників, серед яких:

 • 8 викладачів мають педагогічне звання “учитель-методист”;
 • 3 викладачі мають звання “старший викладач”; 
  • 14 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію;
  • 1 викладач мають І кваліфікаційну категорію;
  • 3 викладачі мають ІІ кваліфікаційну категорію;
  • 3 викладачі мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст”;
  • Педагогічне звання “майстер виробничого навчання І категорії” мають  1 особа;
  • педагогічне звання “майстер виробничого навчання ІІ категорії” має 1 особа;
  • 3 майстри виробничого навчання мають 14 тарифний розряд
  • 1 майстрів виробничого навчання мають 13 тарифний розряд
  • 3 майстри виробничого навчання мають 12 тарифний розряд
  • 1 майстрів виробничого навчання мають 11 тарифний

 

Нагрудним знаком «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти України» нагороджені:

 • Костоглодов В.М. – директор;
 • Шихов К.Ш. – старший майстер;
 • Паук В.В. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки;
 • Тарабаренко Л.Ю. – викладач стенографії;
 • Храмцова М.М. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки;
 • Ожерельєв С.С. – викладач фізичної культури;
 • Павленко Т.Ф. – майстер виробничого навчання.

Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» нагороджено:

 • Ковальова Т.І. – методист;

Нагрудним знаком «Антон Макаренко» нагороджені:

 • Ковальова Т.І. – методист;
 • Шихов К.Ш. – старший майстер

Нагрудним знаком «Відмінник освіти України» нагороджені:

 • Костоглодов В.М. – директор;
 • Ковальова Т.І. – методист;
 • Тарабаренко Л.Ю. — викладач;
 • Шихов К.Ш. – старший майстер.

Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України  відзначені:

 • Костоглодов В.М. – директор;
 • Ковальова Т.І. – методист;
 • Шихов К.Ш. – старший майстер;
 • Григор’єва В.К. – інспектор з кадрів;
 • Ожерельєв С.С. – викладач фізичної культури
 • Паук В.В. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки;
 • Тарабаренко Л.Ю. – викладач стенографії;
 • Гордієнко Т.Г. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки;
 • Овсієнко І.С. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки;
 • Тимченко Н.М. – майстер виробничого навчання;
 • Уманець Є.О. – слюсар-ремонтник.

Дипломом Премії Верховної Ради України відзначені:

 • Паук В.В. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки.

Грамотою Харківської обласної державної адміністрації нагороджені:

 • Тарабаренко Л.Ю. – викладач стенографії;

Грамотою Департаменту науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації нагороджені:

 • Костоглодов В.М. – директор;
 • Долженкова О.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Ковальова Т.І. – методист;
 • Шихов К.Ш. – старший майстер;
 • Ожерельєв С.С. – викладач фізичної культури;
 • Тарабаренко Л.Ю. – викладач стенографії ;
 • Гордієнко Т.Г. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки;
 • Овсієнко І.С. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки;
 • Семерніна О.А. – майстер виробничого навчання;
 • Тимченко Н.М. – майстер виробничого навчання;
 • Павленко Т.Ф. – майстер виробничого навчання;
 • Подвойська Л.М. – майстер виробничого навчання.

Подякою Міністерства освіти і науки України

 • Ожерельєв С.С. – керівник кафедри фізичного виховання.

Подякою голови міської Ради:

 • Ожерельєв С.С. – керівник кафедри фізичного виховання,
 • Ковальова Т.І. – методист;
 • Бєлоус О.В. – викладач.

Подякою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації нагороджені:

 • Костоглодов В.М. – директор;
 • Тарабаренко Л.Ю. – викладач стенографії;
 • Подвойська Л.М. – майстер виробничого навчання.

Грамотою управління освіти Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради нагороджені:

 • Долженкова О.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Фадєєва Я.Б. – майстер виробничого навчання;
 • Григор’єва В.К. – інспектор з кадрів.

Більшість викладачів училища вирізняються глибокими знаннями з дидактики, загальної педагогіки, є компетентними з методики викладання предметів у різних аспектах, у тому числі з точки зору сучасних вимог до навчально-виховного процесу.

У ДНЗ ХВПУ №6 навчають і виховують наших учнів люди високої педагогічної культури, традицій, багатого життєвого й професійного досвіду.

Педагогічний колектив ДНЗ ХВПУ №6 характеризується:

 • стабільністю;
 • високим рівнем професійної компетенції, достатньої для успішного розвитку й функціонування училища в інноваційному та експериментальному режимах;
 • позитивною динамікою росту професійної компетентності педагогів.

Кажуть, що у світі є лише одна професія від Бога – Учитель, а всі інші–від учителя!

Педагогічні працівники училища – унікальний колектив однодумців, сподвижників, високотолерантних професіоналів. Наш педагог завжди поруч з учнем: він і наставник, і авторитет, і однодумець одночасно.  

Костоглодов В.М., Тарабаренко Л.Ю. під час нагородження училища “Золотою медаллю”
Директор училища Костоглодов В.М. під час вручення подяки від Міської ради 2020 р.

Директор училища Костоглодв В.М. під час вручення

щорічної премії міської ради 2021 р.

Методист училища Ковальова Т.І. нагороджена нагрудним знаком “Василь Сухомлинський” у 2021 році

Директор училища Костоглодов В.М. разом з головою профспілкової організації ДП “Завод імені Малишева”
Викладач Бєлоус О.В. під час нагородження Подякою міського голови
Директор училища Костоглодов В.М. під час нагородження Почесною грамотою міського голови