СТАТУТ ДНЗ ХВПУ № 6

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Свідоцтва про атестацію закладу професійної освіти

Структура училища

Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами Оператор з обробки інформації і програмного забезпечення

Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами Офіс-адміністратор

Перелік професій, за якими здійснюється підготовка в закладі освіти

Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з  ліцензійними умовами) з професії Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення закладу (згідно з ліцензійними умовами) з професії Офіс-адміністратор

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти  2023

Правила прийому ДНЗ ХВПУ 6 на 2024

Умови доступності 

Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікацій здобувачів освіти

Умови використання гуртожитку та інформація про наявність вільних місць

Перелік додаткових освітніх послуг

Правила поведінки учнів училища 

План роботи училища з протидії булінгу

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

Порядок реагування  на доведені випадки булінгу

Кошторис та всі зміни до нього

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

Інформація про перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Порядок призначення стипендій здобувачам освіти училища 

Додаток 40 до ліцензійних умов з професії  “Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення”

Додаток 40 до ліцензійних умов з професії “Офіс-адміністратор”

 


 


 

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти та на вимогу законодавства

Освітні програми, які реалізуються у ДНЗ ХВПУ № 6 загальноосвітні

Освітні програми, які реалізуються у ДНЗ ХВПУ 6 професійна освіта

Робочі навчальні плани з професії “Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення”

Робочі навчальні плани з професії “Офіс-адміністратор”

Звіт директора за період роботи 2018-2023 роки 

Акт готовності навчального закладу до 2023/2024 н.р.

Академічна доброчесність

Атестація педагогічних працівників

План роботи Державного навчального закладу “Харківське вище професійне училище № 6”

Організація і проведення Державних кваліфікаційних атестацій 

Положення про наглядову раду училища

Положення про стипендіальне забезпечення учнів 

Штатний розпис 2024