Атестація педагогічних працівників училища

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Згідно з планом та графіком роботи атестаційної комісії  ДНЗ ХВПУ № 6 20 березня 2024 р. відбулася атестація педагогічних працівників, з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників училища, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.