Олімпіада з фізики

Олімпіада з фізики, яка відбулася 24.10.2017 р., складалася з 8 завдань 3 и 4  рівнів з тем: кінематика, динаміка, закони збереження, термодинаміка, властивості твердих тіл, моле-кулярна фізика.