З 5 по 9 грудня 2016 року в училищі проходив

З 5 по 9 грудня 2016 року в училищі проходив Всеукраїнський тиждень права. У кожній групі був організований та проведений Всеукраїнський урок правових знань на тему «Права людини». Викладач правознавства Ірина Олександрівна Рябих розпочинала його словами: « Сьогодні в нашій країни неможливо побудувати правову, справді демократичну державу, без знання прав, свобод та обов’язків громадян України. Історія свідчить, до яких трагедій може призвести зневажання та нехтування правами людини. І якщо загальнолюдським і свідомим прагненням стане бажання створити суспільство, де люди будуть вільні від страху ти злиднів, матимуть свободу слова та переконань, то одним із шляхів реалізації цих прагнень буде правова свідомість і правова культура кожної окремої людини.»

       Крім того, в училищі було детально розглянуте питання організації правового виховання учнів та попередження правопорушень. З цією метою було проведене спільне відкрите засідання Ради з профілактики правопорушень та Ради учнівського самоврядування.  Головним питанням на порядку денного якого було створення та випуск інформаційних буклетів «Права та обов’язки учнів учнів» та вивчення наказу по училищу про «Єдині педагогічні вимоги до учнів».

          У кожній групі з отриманням повної загальної середньої освіти були проведені тематичні години спілкування, на яких відбулось ознайомлення учнів з Конвенцією ООН про права дитини. Тема годин спілкування звучала як  «Права людини починаються з прав дитини».

          За участю бібліотекаря училища була організована літературна виставка на правову тематику «Ти і закон».

          З метою перевірки правових знань учнів було проведено правову вікторину «Знаємо права, виконуємо обов`язки».

В училищі  був проведений конкурс електронних презентацій на правову тематику «Права та обов`язки людини в демократичному суспільстві»

          Також був проведений конкурс стінгазет та плакатів на тему «Людина в правовій державі».

            Тиждень права показав, що практично кожен учень знає, що серед основних його прав: право на життя, право на здоров’я, право на навчання, право на повагу до себе. Це невеликий перелік прав людей, встановлених законодавством України, які повинні забезпечуватися державою. Винні ж у порушенні таких прав несуть юридичну відповідальність. Під час проведених  заходів наголошувалося, що основна мета держави – навчити людей, які в ній проживають, не тільки користуватися правами, але і дотримуватися правової поведінки у відносинах з іншими людьми, установами і так далі. І якщо дотримання поведінкових норм буде здійснюватися на найпочатковіших етапах, то менше буде допускатися правопорушень. Основна ж спрямованість держави – охорона прав людини, їх захист та неприпустимість порушень з боку інших осіб.

Велика увага приділялася так званим юридичним задачам, ситуаціям; дати їм правову оцінку, пояснити з юридичної точки зору,  мали за мету заходи для підлітків, які також проводилися в училищі в рамках тижня права.